XII sesja Rady Powiatu w Giżycku – 31 października 2019 r.