X sesja Rady Powiatu w Giżycku – 29 sierpnia 2019 r.